Posts

Kindermishandeling en ontvoering door Belgische Staat

Bijzondere jeugdbijstand, jongerenwelzijn en dramatische werking gerecht

Afbeelding
Integrale jeugdhulp, kinderrechten en alle andere zaken waarmee men publieke opinie probeert te doen geloven dat België hier werk van maakt met participatie gezin en kinderen, rekening houden met belang kind bij iedere beslissing. In praktijk blijft alles bij het oude zolang gerecht die logge instelling blijft en kinderen bezit zijn van gerecht en uit onderzoeken professoren toch professionals uit hun vakgebied hoor ik ook niet veel positieve conclusie.
Heel gerecht is amateuristisch ingesteld en hebben totaal geen besef van tijd en mogelijkheden waarin we nu leven maar ze hebben zo een grote macht enkel door hun toevallige functie dat ze zelfs kunnen bepalen welk kind toekomst heeft en welk kind hun bezit en hun speelbal.
Afbeelding
Jongerenwelzijn (?) de werking Het blijft essentieel dat jeugdhulp verlening de context van kinderen en jongeren respecteert door de betrokken personen indien door hen gewenst en/of aanvaard bij de hulpverlening te betrekken. Het is dan ook wezenlijk onderdeel van hulpverlening zelf om van deze partijen te achterhalen en in kaart te brengen wat hun krachten en tekortkomingen zijn. Voor kinderen zijn personen uit context belangrijk, vrienden, kennissen, personen uit leefomgeving en betrokken bij opvoeding zeker hechtingspersoon. Gehechtheid die steunt op grote loyaliteit kind ten opzichte hechtingspersoon en omgekeerd op onweerlegbaar verantwoordelijkheidsgevoel van volwassene uit omgeving kind. Integrale Jeugdhulp kwam er door slechte werking jeugdhulp verlening. De beschikbare hulp wordt niet op meest efficiënte manier ingezet. De hulpvraag wordt geformuleerd in termen van beschikbaar hulpaanbod en niet in termen van wat die vraag kenmerkt. SUBSIDIARITEIT : bij gelijkblijvend effect mo…

Sociale dienst jeugdwelijn, kindermishandeling

Afbeelding
Sociale dienst jeugdwelzijn Ieder kind heeft het recht zijn ouders  te kennen en door hen te worden verzorgd. Belangrijk voor idividuele en genealogische identiteit kind. Morele dwang om kind waarheid over afstamming te vertellen. Vorming persoonlijkheid-identiteit anders ongelijkheid. Eerbiediging privéleven : recht om identiteit ouder te kennen, geen onnodige inmenging privéleven, maatregelen die nodig zijn om recht op gezinsleven mogelijk te maken. Kind niet verantwoordelijk voor eigen instituut en niet gestraft voor gedrag ouder. Staat van individu in de familie daarom overstijgt het privé belangen en raakt het openbare orde. Hoe jonger kind des te minder in staat een scheiding van een zekere duur van beide ouders te verdragen. Per jaar 1 dag dus 3 jaar maximum 3 dagen, dagen duren bij kind langer als bij volwassenen.  Nood aan continuïteit verzorger  <2 jaar zelfde omgeving) bad, eten, verversen, spelen, slapen, kleden. Huilend afscheid nemen verzorger (verlatingsangst bij ontwi…

Sociale dienst jeugdwelzijn

Afbeelding
Sociale dienst jeugdwelzijn De consulente De consulente doet maatschappelijke onderzoeken om beslissingen jeugdrechter voor te bereiden en doet toezicht op de opgelegde maatregelen. Vroeger was er nog bemiddelingscommissie om akkoord tot stand te brengen in samenspraak met cliënt nu heeft consulente vrij spel. Consulente en cliënt maken afspraken over hulpverlening want wettelijke plicht om hulp te verlenen.  Ondersteunen van kinderen in VOS (verontrustende opvoedingssituatie) vroeger POS (problematische opvoedingssituatie) acuut gevaar in VOS. In praktijk hebben hulpverleners sociale diensten de neiging de notie "acuutgevaar" in te roepen teneinde maatregelen op te leggen wanneer ze het gevoel hebben dat de cliënt weerstandig is ten aanzien van aangeboden hulp. Het vrijwillige karakter van ondersteuning van sociale diensten wordt zo dikwijls overtreden. Ouders en kinderen meestal oneens met plaatsing. Traditioneel bestond ondersteuning uit residentiële plaatsingen die meestal …